Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
28.
Decyzja Nr 24/MON z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu
Minister Obrony Narodowej 2018.03.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.03.23 09:01
Treść aktu: