Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
28.
Decyzja Nr 23/MON z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.03.01 15:52
Treść aktu: