Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
28.
Decyzja Nr 23/MON z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. „Nurt”
Minister Obrony Narodowej 2020.02.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.02.19 09:08
Treść aktu: