Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
28.
Decyzja Nr 18/MON z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 3. Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych oraz nadania imienia patrona Batalionowi Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych
Minister Obrony Narodowej 2013.02.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.02.14 11:13
Treść aktu: