Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
279.
Decyzja Nr 211/MON z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zwiększenia ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w roku akademickim 2012/2013
Minister Obrony Narodowej 2012.07.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.24 10:22
Treść aktu: