Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
278.
Decyzja Nr 387/MON z dnia 29 września 2015 r. uchylająca decyzję w sprawie specjalistycznych usług wojskowych wykonywanych w czasie realizacji zadań szkoleniowych
Minister Obrony Narodowej 2015.10.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.10.01 12:01
Treść aktu: