Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
278.
Decyzja Nr 210/MON z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Warsztatom Technicznym w Rzeszowie
Minister Obrony Narodowej 2012.07.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.19 10:14
Treść aktu: