Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
277.
Decyzja Nr 386/MON z dnia 29 września 2015 r. w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
Minister Obrony Narodowej 2015.10.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.10.01 12:00
Treść aktu: