Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
277.
Decyzja Nr 325/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie powolania zespołu zadaniowego do spraw utrzymania, rozwoju i integracji finansowych systemow informatycznych
Minister Obrony Narodowej 2014.08.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.08.04 12:49
Treść aktu: