Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
277.
Decyzja Nr 209/MON z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie nadania wyróżniającej nazwy 4. batalionowi inżynieryjnemu
Minister Obrony Narodowej 2012.07.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.19 10:03
Treść aktu: