Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
277.
Decyzja Nr 194/MON z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia reguł prac terminologicznych
Minister Obrony Narodowej 2021.12.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.29 12:16
Treść aktu: