Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
276.
Decyzja Nr 385/MON z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania koncepcji opuszczenia kompleksu wojskowego K-0009 (Cytadela) przez instytucje i jednostki wojskowe
Minister Obrony Narodowej 2015.10.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.10.01 10:52
Treść aktu: