Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
276.
Decyzja Nr 324/MON z dnia 1 sierpnia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu do spraw rozwoju i integraci systemów informatycznych z obszarów zarządzania zasobami osobowymi oraz organizacyjno-etatowego i mobilizacyjno-uzupełnieniowego
Minister Obrony Narodowej 2014.08.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.08.04 12:47
Treść aktu: