Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
276.
Decyzja Nr 208/MON z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy
Minister Obrony Narodowej 2012.07.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.19 10:01
Treść aktu: