Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
275.
Decyzja Nr 384/MON z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.10.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.10.01 10:50
Treść aktu: