Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
275.
Decyzja Nr 192/MON z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych
Minister Obrony Narodowej 2021.12.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.29 10:18
Treść aktu: