Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
274.
Decyzja Nr 383/MON z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2015.10.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.10.01 10:47
Treść aktu: