Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
274.
Decyzja Nr 314/MON z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Procedury realizacji prac rozwojowych dla przedmiotów umundurowania i wyekwipowania " oraz "Procedury realizacji prac rozwojowych dla środków zaopatrzenia żywnościowego"
Minister Obrony Narodowej 2013.10.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.10.28 12:18
Treść aktu: