Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
274.
Decyzja Nr 191/MON z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.12.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.29 09:58
Treść aktu: