Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
273.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2014.07.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.31 12:04
Treść aktu: