Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
273.
Decyzja Nr 382/MON z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015
Minister Obrony Narodowej 2015.10.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.10.01 10:46
Treść aktu: