Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
273.
Decyzja Nr 313/MON z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze
Minister Obrony Narodowej 2013.10.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.10.24 11:06
Treść aktu: