Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
273.
Decyzja Nr 206/MON z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania wyrózniającej nazwy 1. dywizjonowi przciwlotniczemu 4. pułku przeciwlotniczego
Minister Obrony Narodowej 2012.07.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.13 10:24
Treść aktu: