Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
273.
Decyzja Nr 190/MON z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów ponoszonych przez resort obrony narodowej w związku z wykorzystaniem przez wojska obce udostępnionych im poligonów wojskowych w 2022 r.
Minister Obrony Narodowej 2021.12.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.29 09:57
Treść aktu: