Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
272.
Decyzja Nr 380/MON z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w polskich przedstawicielstwach wojskowych i zespolach Łącznikowych przy organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych dowództwach wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2015.09.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.09.29 11:05
Treść aktu: