Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
272.
Decyzja Nr 277/MON z dnia 7 października 2013 r. w sprawie wsparcia przez Żandarmerię Wojskową ochrony lotnisk wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2013.10.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.10.24 11:04
Treść aktu: