Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
272.
Decyzja Nr 189/MON z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie opracowania, wprowadzenia i aktualizacji „Wykazu obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej"
Minister Obrony Narodowej 2021.12.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.29 09:36
Treść aktu: