Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
271.
Decyzja Nr 322/MON z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kwalifikowania zamówień i oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2014.07.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.31 12:01
Treść aktu: