Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
271.
Decyzja Nr 308/MON z dnia 22 października 2013 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013
Minister Obrony Narodowej 2013.10.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.10.22 12:07
Treść aktu: