Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
271.
Decyzja Nr 188/MON z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021
Minister Obrony Narodowej 2021.12.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.28 12:01
Treść aktu: