Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
270.
Decyzja Nr 374/MON z dnia 23 września 2015 r. w sprawie dodatkowego limitu awansowego w 2015 r.
Minister Obrony Narodowej 2015.09.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.09.24 10:39
Treść aktu: