Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
270.
Decyzja Nr 305/MON z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny
Minister Obrony Narodowej 2013.10.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.10.22 11:04
Treść aktu: