Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
270.
Decyzja Nr 187/MON z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Wytycznych do planowania operacyjnego i przygotowania przedsiębiorców do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki”
Minister Obrony Narodowej 2021.12.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.27 15:23
Treść aktu: