Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
27.
Dedcyzja Nr 23/MON z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowejdo spraw utworzenia Agencji Uzbrojenia
Minister Obrony Narodowej 2018.03.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.03.14 17:30
Treść aktu: