Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
27.
Decyzja Nr 45/MON z dnia 8 marca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.03.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.03.10 12:33
Treść aktu: