Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
27.
Decyzja Nr 22/MON z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych w sprawie przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii I”
Minister Obrony Narodowej 2021.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.03.01 15:51
Treść aktu: