Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
27.
Decyzja Nr 22/MON z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2020.02.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.02.18 11:15
Treść aktu: