Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
269.
Decyzja Nr 373/MON z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykonywania w resorcie obrony narodowej zadań dotyczących realizacji przez Rzeczypospolitą Polską zobowiązań wynikających z międzynarodowych porozumień w zakresie kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie
Minister Obrony Narodowej 2015.09.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.09.24 10:36
Treść aktu: