Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
269.
Decyzja Nr 319/MON z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
Minister Obrony Narodowej 2014.07.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.31 11:35
Treść aktu: