Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
269.
Decyzja Nr 304/MON z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie postępowania w zakresie usunięcia szkody na lotnisku wojskowym, która nie jest obiektem budowlanym, a stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w tym drzew i krzewów w rejonie podejść do lądowania
Minister Obrony Narodowej 2013.10.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.10.22 11:01
Treść aktu: