Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
269.
Decyzja Nr 205/MON z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania ptronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym
Minister Obrony Narodowej 2012.07.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.11 10:41
Treść aktu: