Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
269.
Decyzja Nr 186/MON z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wprowadzania sprzętu wojskowego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wycofywania sprzętu wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2021.12.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.27 15:21
Treść aktu: