Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
268.
Decyzja Nr 185/MON z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Metodyki naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych (usługowych) niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji celowej”
Minister Obrony Narodowej 2021.12.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.27 15:19
Treść aktu: