Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
267.
Decyzja Nr 317/MON z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 3. Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego oraz proporczyka na beret jego żołnierzy
Minister Obrony Narodowej 2014.07.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.31 11:32
Treść aktu: