Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
267.
Decyzja Nr 199/MON z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego święta 21. Batalionu Logistycznego
Minister Obrony Narodowej 2012.07.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.11 10:06
Treść aktu: