Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
266.
Decyzja Nr 198/MON z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie przdłużenia czasowego używania sztandaru 1. Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema przez 11. Mazurski Pułk Artylerii im. gen. Józefa Bema
Minister Obrony Narodowej 2012.07.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.11 10:00
Treść aktu: