Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
266.
Decyzja Nr 183/MON z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wytycznych dotyczących planowania i realizacji w resorcie obrony narodowej czynności nadzoru nad projektami dotyczącymi obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanymi poza resortem obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.12.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.24 11:53
Treść aktu: