Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
265.
Decyzja Nr 367/MON z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2015.09.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.09.15 12:21
Treść aktu: