Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
265.
Decyzja Nr 203/MON z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
Minister Obrony Narodowej 2012.07.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.10 12:17
Treść aktu: