Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
265.
Decyzja Nr 182/MON z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.12.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.21 13:19
Treść aktu: